Πολιτική ιδιωτικού απόρρητου

Υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Greek Branch, 10, Solonos Street, Athens 10673, GREECE

Registered office in Schiphol, RiJk Capronilaan 34, Olanda

Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam,
n. 33279602

single-member company Mitsubishi Electric Corporation

Capital Stock 83.982.000,00.

Greek Branch, 10, Solonos Street, Athens 10673, GREECE