Πολιτική ιδιωτικού απόρρητου

Υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Greek Branch, 3 Konitsis Street, Maroussi, 151 25, Attica, Greece

Registered office in Schiphol, RiJk Capronilaan 34, Olanda

Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam,
n. 33279602

single-member company Mitsubishi Electric Corporation

Capital Stock 83.982.000,00.

Greek Branch, 3 Konitsis Street, Maroussi, 151 25, Attica, Greece